Buyum joylanadigon qog'oz, qop, yashik va qadoqlar